YBK-1
YBK-2
YBK-3

önümklassifikasiýasy

hakdaus

“Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd”, welosipediň we elektrik tigiriniň dizaýnyny, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny öz içine alýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Zawodymyz Týanjininiň Dongli etrabynda, Tianjin Binhai halkara howa menziliniň gapdalynda ýerleşýär we Tianjin bekedinden we Týanjinin portundan bary-ýogy 30 km uzaklykda, içerki ýükleri tygşytlamaga kömek edip biler.

Tigir we elektrik welosipedleri barada 12 sany içerki we halkara patentlenen tehnologiýamyz bar (daşky görnüşi patenti, peýdaly model patenti we oýlap tapyş patenti we ş.m.)

Koprak oka

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Mid-Drive or Hub Motor – Which Should I Choose?

  Orta sürüjisi ýa-da merkezi motor - haýsysyny saýlamaly?

  20-2021-nji dekabry

  Häzirki wagtda bazarda amatly elektrik welosiped konfigurasiýalaryny gözleýärsiňizmi ýa-da dürli görnüşli modelleriň arasynda karar bermäge synanyşýarsyňyzmy, motor ilkinji gözlän zadyňyz bolar.Aşakdaky maglumatlar iki görnüşli hereketlendirijiniň arasyndaky tapawudy düşündirer ...

 • Bicycle Safety Checklist

  Tigir howpsuzlygy barlag sanawy

  01-2021-nji dekabry

  Bu gözegçilik sanawy, welosipediňiziň ulanmaga taýýardygyny ýa-da ýokdugyny barlamagyň çalt usulydyr.Tigiriňiz islendik wagt şowsuz bolsa, oňa münmäň we hünärmen welosiped mehaniki bilen tehniki hyzmaty barlamagy meýilleşdiriň.* Şinanyň basyşyny, tigirleriň deňleşmegini, gürleýiş dartgynlylygyny barlaň we eplenç podşipnikleri berk bolsa ....

 • Difference between torque sensor and speed sensor

  Tork datçigi bilen tizlik datçiginiň arasyndaky tapawut

  28-2021-nji oktýabr

  Eplenýän ebike iki görnüşli datçigi ulanýar, käwagt müşderiler tork datçigi we tizlik datçigi bilen maşgala däl.Aşakdaky tapawut: Tork datçigi häzirki wagtda iň ösen tehnologiýa bolan güýç kömekçisini kesgitleýär.Aýak basanok, motor hereket edýär ...

Koprak oka