YBK-1
YBK-2
YBK-3

önümklassifikasiýasy

hakdaus

“Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd”, welosipediň we elektrik tigiriniň dizaýnyny, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny öz içine alýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Zawodymyz Týanjininiň Dongli etrabynda, Tianjin Binhai halkara howa menziliniň gapdalynda ýerleşýär we Tianjin bekedinden we Týanjinin portundan bary-ýogy 30 km uzaklykda, içerki ýükleri tygşytlamaga kömek edip biler.

Tigir we elektrik welosipedleri barada 12 sany içerki we halkara patentlenen tehnologiýamyz bar (daşky görnüşi patenti, peýdaly model patenti we oýlap tapyş patenti we ş.m.)

Koprak oka

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • ELECTRIC BIKES: PROS AND CONS

  ELEKTRIK BIKLERI: PROS WE KONS

  Fewral-08-2022

  Elektrik tigirleri baradaky çekişmämizi jemläp başlanymyzda, şu wagta çenli açan käbir möhüm maglumatlarymyz barada umumy maglumat bermek peýdaly bolar.Iň oňat welosiped gözlemek üçin elektrik welosipedleriniň dünýäsine baranyňyzda size peýdaly bolar.PROS • Arzan transport ...

 • NYME ÜÇIN ELEKTRIK tigirini saýlaýarsyňyz?

  -20anwar-28-2022

  Tigir sürýäniň, başda hünärmen bolsun, hünärmen bolsun ýa-da başga bir ýerde elektrik tigir sürmegi saýlamagynyň birnäçe sebäbi bar.Elektrikli welosipediň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläniňizde, bu bölümde ýatda saklamaly iň möhüm üç faktory öz içine alar.ELEKTRIK BIKALAR S ...

 • Parts Of A Mountain Bike

  Dag tigiriniň bölekleri

  -20anwar-25-2022

  Dag tigirleri soňky ýyllarda has çylşyrymlaşdy.Terminologiýa bulaşyk bolup biler.Adamlar düşürilen ýazgylary ýa-da kasetalary agzanda näme hakda gürleşýärler?Geliň, käbir bulaşyklyklary kesip geçeliň we dag tigiriňiz bilen tanyşmaga kömek edeliň.Ine, ähli bölüme gollanma ...

Koprak oka